<p class="intro"><span class="intro">Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies til at registrere, hvilke sider vores brugere ser på og til at måle trafikken på hjemmesiden. Vi benytter udelukkende disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.</span><br /><br /><span class="intro">Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang, en hjemmeside anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.</span><br /><br /><span class="intro">Vi anvender følgende cookies på vores side:</span><br /><span class="intro">GOOGLE ANALYTICS: Bruger JavaScript cookies registrering af antal besøg og klik på vores hjemmeside</span></p> <p class="intro"> </p> <p><br /><span class="intro">Beskyttelse af persondata (GDPR) hos CARLOUNGE</span></p> <p><span class="intro">Denne politik for persondata forklarer, hvorledes CARLOUNGE (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. CARLOUNGE er defineret som: www.carlounge.dk</span></p> <p><span class="intro">1 - Dataansvarlig</span><br /><span class="intro">Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:</span></p> <p><span class="intro">CARLOUNGE</span><br /><span class="intro">Bredhøjvej 25</span><br /><span class="intro">8600 Silkeborg</span><br /><span class="intro">info@carlounge.dk</span></p> <p><span class="intro">2 - Brug af personoplysninger</span><br /><span class="intro">Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:</span></p> <p><span class="intro">Websitet: </span><br /><span class="intro">Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af evt. eksternt værkstedsbesøg samt andre services, som vi aftaler. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet her.</span></p> <p><span class="intro">Vi anvender almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. Data afgivet i.f.m. salgsslutseddel, prøvekørsel, køretøjsoplysninger etc. opbevares hos vores samarbejdspartner Bilinfo/eBay's servere. Læs nærmere her.</span></p> <p><span class="intro">Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette og optimere vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine afgivne oplysninger. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.</span></p> <p><span class="intro">Hvilke oplysninger anvender vi: almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.</span><br /><span class="intro">Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.</span></p> <p><span class="intro">Hjemmesidestatistik (Google analytics): personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.</span></p> <p><span class="intro">Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.</span></p> <p><span class="intro">Disse informationer slettes senest 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget.</span><br /><span class="intro">Overtrædelser af lovgivningen: I tilfælde hvor der pålægges bøder eller begås strafferetlige forseelser for hastighedsoverskridelse eller lignende i forbindelse med en prøvetur eller brug af låne-/lejebil, modtages og videreformidles relevante personoplysninger over for myndighederne.</span><br /><span class="intro">Her anvender vi: Følsomme personoplysninger om formodede strafbare forhold, samt almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køreseddel, låne-/lejekontrakt. Slettes: 3 år efter modtagelse fra myndighed.</span></p> <p><span class="intro">3 - Kilder</span><br /><span class="intro">Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:</span><br /><span class="intro">a) Bilimportører hvor formålet er statistik og/eller, markedsføring</span><br /><span class="intro">b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.</span><br /><span class="intro">c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.</span><br /><span class="intro">d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.</span></p> <p><span class="intro">4 - Videregivelse af dine personoplysninger</span><br /><span class="intro">Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (se også punkt - 5):</span><br /><span class="intro">a) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende). </span><br /><span class="intro">b) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)</span><br /><span class="intro">c) Offentlige myndigheder.</span><br /><span class="intro">d) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).</span></p> <p><span class="intro">5 - Pligtmæssig information</span><br /><span class="intro">De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.</span></p> <p><span class="intro">6 - Dine rettigheder</span><br /><span class="intro">Du har følgende rettigheder:</span><br /><span class="intro">• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.</span><br /><span class="intro">• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.</span><br /><span class="intro">• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.</span><br /><span class="intro">• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. </span><br /><span class="intro">• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). </span><br /><span class="intro">• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.</span></p> <p><span class="intro">Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:</span><br /><span class="intro">Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til info@carlounge.dk.</span></p> <p><span class="intro">Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.</span></p> <p><span class="intro">Denne privatlivspolitik er opdateret den 1. januar 2019, og der udvikles løbende på indholdet.</span></p> <p><span class="intro">Mvh</span><br /><span class="intro">CARLOUNGE</span></p> Skip to the content

GDPR - Persondataforordningen

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies til at registrere, hvilke sider vores brugere ser på og til at måle trafikken på hjemmesiden. Vi benytter udelukkende disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang, en hjemmeside anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.

Vi anvender følgende cookies på vores side:
GOOGLE ANALYTICS: Bruger JavaScript cookies registrering af antal besøg og klik på vores hjemmeside

 


Beskyttelse af persondata (GDPR) hos CARLOUNGE

Denne politik for persondata forklarer, hvorledes CARLOUNGE (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. CARLOUNGE er defineret som: www.carlounge.dk

1 - Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

CARLOUNGE
Bredhøjvej 25
8600 Silkeborg
info@carlounge.dk

2 - Brug af personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Websitet:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af evt. eksternt værkstedsbesøg samt andre services, som vi aftaler. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet her.

Vi anvender almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. Data afgivet i.f.m. salgsslutseddel, prøvekørsel, køretøjsoplysninger etc. opbevares hos vores samarbejdspartner Bilinfo/eBay's servere. Læs nærmere her.

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette og optimere vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine afgivne oplysninger. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

Hvilke oplysninger anvender vi: almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Hjemmesidestatistik (Google analytics): personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.

Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.

Disse informationer slettes senest 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget.
Overtrædelser af lovgivningen: I tilfælde hvor der pålægges bøder eller begås strafferetlige forseelser for hastighedsoverskridelse eller lignende i forbindelse med en prøvetur eller brug af låne-/lejebil, modtages og videreformidles relevante personoplysninger over for myndighederne.
Her anvender vi: Følsomme personoplysninger om formodede strafbare forhold, samt almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køreseddel, låne-/lejekontrakt. Slettes: 3 år efter modtagelse fra myndighed.

3 - Kilder
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:
a) Bilimportører hvor formålet er statistik og/eller, markedsføring
b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.
c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

4 - Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (se også punkt - 5):
a) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende).
b) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)
c) Offentlige myndigheder.
d) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

5 - Pligtmæssig information
De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

6 - Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:
Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til info@carlounge.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er opdateret den 1. januar 2019, og der udvikles løbende på indholdet.

Mvh
CARLOUNGE

COVID 19 opdatering.

CARLOUNGE udstilling holder kun åbent efter aftale, grundet COVID 19. Vi er på telefonerne og besvarer mails som vi plejer. Vi står altid klar til at finde DIN drømmebil!